Tatlumpong aralin tungkol sa Pag-aayuno (12) Mga kabutihan at alituntunin ng pagbabasa ng Qur’an

Tatlumpong aralin tungkol sa Pag-aayuno (12) Mga kabutihan at alituntunin ng pagbabasa ng Qur’an

Ang mga kategorya:

Maikling buod

30 aralin tungkol sa pag-aayuno sa buwan ng Ramdhan, nararapat lamang sa bawat Muslim na mapanood ito upang matuto sa pananampalatayang Islam.

Mga kumento o puna