Tatlumpong aralin tungkol sa Pag-aayuno (13) Ang kabutihan ng pagsasagawa ng Umrah sa Ramadhan at mga alituntunin nito

Tatlumpong aralin tungkol sa Pag-aayuno (13) Ang kabutihan ng pagsasagawa ng Umrah sa Ramadhan at mga alituntunin nito

Ang lektor : Saddam Said

Pagsusuri: Salamuddin Casim

Maikling buod

30 aralin tungkol sa pag-aayuno sa buwan ng Ramdhan, nararapat lamang sa bawat Muslim na mapanood ito upang matuto sa pananampalatayang Islam.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster