Tatlumpong aralin tungkol sa Pag-aayuno (25) Mga alituntunin at kabutihan ng paghihikayat tungo sa Allah

Tatlumpong aralin tungkol sa Pag-aayuno (25) Mga alituntunin at kabutihan ng paghihikayat tungo sa Allah

Ang lektor : Ali Javier

Pagsusuri: Salamuddin Casim

Maikling buod

30 aralin tungkol sa pag-aayuno sa buwan ng Ramdhan, nararapat lamang sa bawat Muslim na mapanood ito upang matuto sa pananampalatayang Islam.

Mga kumento o puna