Tatlumpong aralin tungkol sa Pag-aayuno (26) Mga Alituntunin ng Zakat at kabutihan ng kawang-gawa

Tatlumpong aralin tungkol sa Pag-aayuno (26) Mga Alituntunin ng Zakat at kabutihan ng kawang-gawa

Maikling buod

30 aralin tungkol sa pag-aayuno sa buwan ng Ramdhan, nararapat lamang sa bawat Muslim na mapanood ito upang matuto sa pananampalatayang Islam.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster