Tatlumpong aralin tungkol sa Pag-aayuno (27) Mga Alituntunin ng Zakatul Fit’r

Tatlumpong aralin tungkol sa Pag-aayuno (27) Mga Alituntunin ng Zakatul Fit’r

Maikling buod

30 aralin tungkol sa pag-aayuno sa buwan ng Ramdhan, nararapat lamang sa bawat Muslim na mapanood ito upang matuto sa pananampalatayang Islam.

Mga kumento o puna