Tatlumpong aralin tungkol sa Pag-aayuno (30) Paghihikayat sa pag-aayuno ng anim na araw ng Shawwal

Tatlumpong aralin tungkol sa Pag-aayuno (30) Paghihikayat sa pag-aayuno ng anim na araw ng Shawwal

Maikling buod

30 aralin tungkol sa pag-aayuno sa buwan ng Ramdhan, nararapat lamang sa bawat Muslim na mapanood ito upang matuto sa pananampalatayang Islam.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster
Mga kumento o puna