Sihirden sakındırıp korkutmak gerekir

Tanımlama

Sihir (büyü), sahibini dünya ve âhirette helâka uğratan büyük günahlardandır. Şeytanlardan yardım alan ve Allah Teâlâ’yı bırakıp da şeytanlara ibâdet ederek onlara yakınlaşmaya çalışan sihirbâz ise, kâfir müşriktir. Sihirbâza gitmek ve ondan yardım talep etmek câiz değildir.

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  SİHİRDEN SAKINDIRIP KORKUTMAK GEREKİR

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Râşid b. Hüseyin el-Abdulkerim

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2011 - 1432

  ﴿ السحر والترهيب منه ﴾

  « باللغة التركية »

  راشد بن حسين العبد الكريم

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2011 - 1432

  Allah Teâlâ buyurdu ki:

  ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ

  [ سورة البقرة الآية :102 ]

  "(Yahûdiler) Süleyman'ın hükümrânlığı zamanında şeytanların sihirbazlara söylediklerine uydular. Oysa Süleyman (sihri öğrenerek) kâfir olmadı. Fakat şeytanlar, insanlara sihri öğretip (dînlerini ifsâd etmek sûretiyle) kâfir oldular. (Yahûdiler, insanları sınamak için Allah tarafından) Bâbil'de Hârût ve Mârût adlı iki meleğe indirilene uydular. İki melek; 'Biz ancak imtihan için gönderildik, sakın yanlış inanıp da kâfir olmayasın diyerek (nasihat edip onu uyarmadıkça) kimseye (sihir ilmini) öğretmezlerdi. İnsanlar, iki melekten karı ile kocanın arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa sihirbazlar, Allah'ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler. Sihirbazlar, kendilerine fayda değil de zarar vereni öğrenirler.Sihri satın alanlar (sihri tercih ederek hakkı terk eden Yahûdiler) âhirette (hayırdan) hiçbir nasiplerinin olmadığını çok iyi bilmektedirler. (Allah ve Rasûlü'ne îmâna) karşılık kendilerini sattıkları şey (sihir) ne kötü şeydir. Keşke bunu anlasalardı."[1]

  Allah Teâlâ yine buyurdu ki:

  ﮋ... ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ [ سورة طه من الآية :69 ]

  "Sihirbaz nereye varsa, (sihriyle) iflâh olmaz."[2]

  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ I عَنِ النَّبِيِّ H قَالَ: (( اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ. قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرِّبَا وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ.)) [ متفق عليه ]

  Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki:

  "İnsanı helâk eden yedi şeyden kaçının!

  (Sahâbe):

  - O yedi şey nedir, ey Allah'ın elçisi! dediler.

  Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:

  - Allah'a şirk koşmak, sihir yapmak, Allah'ın haksız yere öldürmeyi haram kıldığı cana kıymak, yetim malı yemek, fâiz yemek, (düşmanla savaşırken) cepheden kaçmak ve iffetli, mâsum, mü'min kadınlara zinâ isnadında bulunmaktır."[3]

  KONUNUN KISA AÇIKLAMASI:

  Sihir (büyü), sahibini dünya ve âhirette helâka uğratan büyük günahlardandır. Şeytanlardan yardım alan ve Allah Teâlâ'yı bırakıp da şeytanlara ibâdet ederek onlara yakınlaşmaya çalışan sihirbâz ise, kâfir müşriktir. Sihirbâza gitmek ve ondan yardım talep etmek câiz değildir.

  KONUDAN ÇIKARILAN SONUÇLAR:

  1. Sihir haramdır ve insanı helâk eden günahlardandır.

  2.Sihir, Allah'ın şu emri gereği müslümanı İslâm'dan çıkaran şeylerden birisidir.[4]

  ﮋ... ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ... ﮊ

  "(İki melek;) 'Biz ancak imtihan için gönderildik, sakın yanlış inanıp da kâfir olmayasın (diyerek nasihat edip onu uyarmadıkça kimseye sihir ilmini öğretmezlerdi)."[5]

  Ayrıca sihir, ancak şeytanlara ibâdet etmekle olur.

  3. Sihirbâzlara gitmek veya onlarla çalışmak haramdır.

  & & & & & &

  [1] Bakara Sûresi:102

  [2] Tâhâ Sûresi: 65-69

  [3] Buhârî ve Müslim

  [4] Buhârî; 5/393, hadis no: 3766. Müslim; hadis no: 89.

  [5] Bakara Sûresi:102

  Bilimsel kategoriler: