Hacda Kadınlarla İlgili Hükümler

Tanımlama

Bu makale, kadının yolculuğu, kadının ihramı, ihramlı kadınların yaptıkları hatalar ve ihramlı kadının yapması mübah olan ameller gibi hacda kadınlarla ilgili hükümleri açıklamaktadır.

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  HACDA KADINLARLA İLGİLİ HÜKÜMLER

  ﴿ الأحكام المتعلقة بالنساء في الحج ﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Hazırlayan

  Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2009 - 1430

  ﴿ الأحكام المتعلقة بالنساء في الحج ﴾

  « باللغة التركية »

  إعداد

  محمد بن مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2009 - 1430

  KADININ YOLCULUĞU

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Bir kadının, yolculuğa çıkmak ve hacca gitmek istediği zaman, hac menâsikini edâ etmesi için beraberinde, kocası ya da soy sebebiyle kendisine evlenmesi ebedî olarak haram olan babası, oğlu veya kardeşi gibi veyahut da mübah bir sebeple kendisine evlenmesi ebedî olarak haram olan süt kardeşi, annesinin kocası veya kocasının oğlu gibi, bir mahreminin olması gerekir

  Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- mahrem konusunda şöyle buyurmuştur:

  (( وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةً إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.)) [ متفق عليه ]

  "Bir kadın, yanında mahremi olmadan üç günlük yol mesafesi yolculuğa çıkmasın!"[1]

  Mahremin; müslüman, akıllı ve ergenlik (bulûğ) çağına ermiş olması şarttır. Eğer kadın, (hac yolculuğu için) bir mahrem bulamazsa, kendisinin yerine hac yapacak birisini tayin etmesi gerekir.

  KADININ İHRAMI

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (Kadının yapacağı hac) nâfile hac ise, bu takdirde kocasının izni olması şarttır. Çünkü hac, kocanın, karısının üzerindeki hakkını kaybettirmektedir.Bu sebeple kocanın, karısını nâfile hacdan engelleme hakkı vardır.

  Kadının, erkeğin yerine hac yapması, âlimlerin oybirliğiyle geçerlidir.Aynı şekilde ister kızı olsun, isterse kızının dışında bir kadın olsun, kadının,başka bir kadının yerine hac yapması câizdir.

  Kadın, hacca gelirken yolda âdet veya loğusa olursa, yoluna devam eder, haccını tamamlar ve Beytullah'ı tavaf etmesinin dışında, âdet ve loğusa olmayan (temiz) kadınların yaptıkları her şeyi yapar.Kadın ihramdan önce âdet veya loğusa olursa, ihrama girer.Çünkü ihrama niyet etmek için temiz olmak şart değildir.

  Kadın, ihramdan önce yıkanmak, traş edilmesi gereken koltuk altı ve kasık kıllarını traş etmek ve tırnakları kesmek gibi erkeğin yaptığı amellerin aynısını yapar. Eğer vücuduna, aşırı kokusu olmayan güzel kokulardan sürerse, bunda bir sakınca yoktur.

  Nitekim mü'minlerin annesi Âişe'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunan hadiste o şöyle demiştir:

  (( كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ النَّبِيِّ ج إِلَى مَكَّةَ فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنَا بِالْمِسْكِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ، فَإِذَا عَرِقَتْ إِحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا فَيَرَاهُ النَّبِيُّ ج فَلَا يَنْهَاهَا.))

  [ رواه أبو داود ]

  "Biz (kadınlar), Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- ile birlikte (hac yapmak üzere) Mekke'ye yola çıkardık.İhramdan önce alınlarımıza misk sürerdik.Bizden birisi terlediği zaman (alnına sürdüğü misk) yüzüne doğru akardı. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bunu görürdü ama yasaklamazdı."[2]

  Kadın, ihrama girmeden önce yüzüne burka giymişse veya peçe ile örtmüşse, ihrama niyet ederken bunları çıkarır.

  Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

  (( ... لَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ...)) [ رواه البخاري ]

  "İhramlı kadın, yüzünü peçe ile örtemez (kapatamaz)."[3]

  İhramlı kadın, kendisine mahrem olmayan (yabancı) erkekler bulunması halinde yüzünü başörtüsü veya elbisesiyle örter.Aynı şekilde ellerini de eldiven dışında başka bir şeyle örter.

  Kadın, içerisinde zînet olmayan ve erkeklerin elbiselerine benzemeyen, vücut hatlarını belli edecek kadar dar olmayan, şeffaf ve kısa olmayan, dilediği kadın elbisesini giyebilir.

  Kadının, ihrama girdikten sonra kendisi işitecek kadar bir sesle Telbiye getirmesi ve fitneye sebep vermemek için sesini yükseltmemesi sünnettir.

  Kadının, tavaf sırasında vücudunun her yerini örtmesi, sesini kısması,gözlerini sakınması ve erkekleri sıkıştırmaması gerekir.

  İHRAMLI KADINLARIN YAPTIKLARI HATALAR

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Kadının hacda yaptığı hatalardan bazıları şunlardır:

  Kadının mahremsiz olarak yolculuğa çıkması ve hacca gitmesi, hatadır. Bundan uzaklaşması gerekir.

  Kadının, hac menâsiki sırasında mahremi olduğuna inanarak ergenlik (bulûğ) çağına ermemiş oğlu veya kardeşiyle yolculuğa çıkması ve hacca gitmesi, hatadır.

  İhramlı kadının, ihrama girdikten sonra yüzünü burka ile örtmesi ve ellerine eldiven giymesi, bir hatadır. Bundan uzaklaşması gerekir.

  Kadının, içerisinde zînet olan veya vücudun tamamını örtmeyen ve dar elbise giymesi câiz değildir.

  Kadının, Telbiye veya tavaf ve sa'y sırasında sesini yükseltmesi câiz değildir.

  Kadının, tavaf, sa'y ve cemreleri taşlama sırasında erkekleri sıkıştırması ve izdihama sebep olması câiz değildir.

  Kadının, tavaf ve sa'y sırasında remel yapması, hatalardan birisidir.

  Kadının, ihram için belirli ve özel renkte elbiseler tercih etmesi de hatalardan birisidir.

  İHRAMLI KADININ YAPMASI MÜBAH OLAN ŞEYLER

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  İzdiham ve sıkışıklık endişesiyle kadınların, âciz ve yaşlılarla birlikte gece yarısından sonra Müzdelife'den ayrılmaları ve Minâ'ya vardıklarında Akabe cemresine taşları atmaları câizdir.

  Kadının, (ihramdan çıkmak için) saçlarının ucundan bir parmak boğumu miktarı kısaltması câizdir. Kadının, saçlarını kökünden kazıtması câiz değildir.

  Kadın, İfâda tavafından sonra âdet olursa, hac menâsikini edâ ettikten sonra yolculuğa çıkabilir. Kendisinden Vedâ tavafı düşer.

  & & & & & &

  [1] Buhârî ve Müslim

  [2] Ebu Dâvud

  [3] Buhârî