Kurbanlık Hayvanlarda Aranan Şartlar

Tanımlama

Bu makale, kurbanlık hayvanlarda aranan şartları şöyle açıklamaktadır:
Birincisi: Kurbanlık hayvanların; deve, sığır ve koyun cinsinden olması gerekir.
İkincisi: Kurbanlık hayvanların; dînen belirtilen yaşa ulaşmış olmaları gerekir.
Üçüncüsü: Kurbanlık hayvanların kurban olarak kesilmesine engel olan şu dört kusurdan arınmış olmaları gerekir...
Dördüncüsü: Kurbanlık hayvanın, kurban kesecek kimseye âit olması veya kurban kesecek kimsenin, kurbanlık hayvanı kesmede dînen kendisine izin verilen kimse olması veyahut da kurbanlık hayvanın sahibi tarafından kendisine izin verilmesi gerekir.
Beşincisi: Kurbanlık hayvanlarda başkasının hakkı olmaması gerekir.
Altıncısı: Kurbanı, dînen belirlenen vakitte kesmesi gerekir.

Download
Görüşün Bizim İçin Önemli