Âşûrâ Günü Orucunun Fazîleti ve Musa ile Firavun Kıssası

Tanımlama

Bu makale, Âşûrâ gününün ve Muharrem ayında çokça nâfile oruç tutmanın fazîletini, Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu gününde oruç tutmanın müstehap olduğunu ve bunun hikmetini açıklamaktadır.

Download

Bilimsel kategoriler:

Görüşün Bizim İçin Önemli