Baki Kabristanı

Tanımlama

Bu broşür, Baki kabristanının fazîleti, kabristanı ziyâret etmenin meşrû oluşu, kabristanda yatan bazı kimselerin tesbiti ve bazı hacıların kabristanda yaptıkları hatalardan bahsetmektedir.

Download

Bilimsel kategoriler:

Görüşün Bizim İçin Önemli