Muallâ Kabristanı

Tanımlama

Bu broşür, Muallâ kabristanının fazîleti, kabristanı ziyâret etmenin meşru oluşu, kabristanda yatan bazı kimselerin tesbiti ve bazı ziyâretçilerin kabristanı ziyâret ederken içine düştükleri hatalardan bahsetmektedir.

Download

Bilimsel kategoriler:

Görüşün Bizim İçin Önemli