Hac veya başka bir amaç için yapılan yolculuk âdâbı

Tanımlama

Bu makalede, İmam Nevevî’nin "el-Mecmû’" adlı kitabında hac veya başka bir amaçla yolculuk âdâbından zikretmiş olduğu 62 âdâbtan 26 tanesi kısaca zikredilmiştir.

Download
Görüşün Bizim İçin Önemli