Hac kurbanı ile ilgili hükümler

Tanımlama

Bu makale, hac kurbanını kimin kesmesi gerekir? Hac kurbanı ne zaman kesilir? Hac kurbanının kesilme yeri neresi ve hangi gündür? Hac kurbanında vekâlet ve etinden tasaddukta bulunmak, deve ve sığıra yedi kişinin ortak olabilir, devenin sünnete göre kesilmesi nasıldır? Zaruret halinde kurbanlık hayvana binmenin ve onun sütünden sağmanın câizsir, kurbanlık hayvan hastalanır da ölmesinden korkulursa kesilebilir ancak sahibi etinden yiyemez, kurbanın etinden yemek ve etini saklamak câizdir gibi konulardan bahsetmektedir.

Download
Görüşün Bizim İçin Önemli