Ayrıntılı açıklama

Ma’dan b. Ebi Talha el-Ya’merî’den: “Rasulullah Sallallahu Aleyhi Ve Sellem’in azatlısı Sevban Radıyallahu anh ile karşılaştım ve dedim ki:

“Yaptığım takdirde Allah’ın beni cennete koyacağı veya Allah’ın en çok sevdiği ameli bana bildir.” Bunun üzerine sustu. Tekrar sordum, yine sustu. Üçüncü sefer sorduğumda dedi ki:

“Ben de bunu Rasulullah Sallallahu Aleyhi Ve Sellem’e sormuştum. Buyurdu ki:

Sana Allah için secdeyi artırmanı tavsiye ederim. Zira Allah için yaptığın her bir secde ile Allah bir dereceni yükseltir ve bir hatanı siler.[1] 

Secdeler[2]: Namazın rükünlerinden biridir. Alın ve burunun yere dokunması ile gerçekleşir. Namaz kılan bunu yaptığı zaman Rabbine yakınlaşır. Nitekim Rasulullah Sallallahu Aleyhi Ve Sellem şöyle buyurmuştur:

Kulun rabbine en yakın olduğu an secde anıdır. O halde duayı artırınız.[3] Bu, Allah Azze ve Celle’nin şu ayetine muvafıktır:

Secde et ve yaklaş”(A’lak 19)

Çokça secde etmek, amellerin Allah’a en sevimli olanıdır. Zira Allah için yapılan secdelerde Allah için tevazu, zillet ve kulluğun izharı vardır. İnsanın en değerli organları ve bunun en kıymetlisi olan yüzü toprağa bulanarak alçalmaktadır. İzzet Allah’a aittir. Onun izzetine miktar belirlenemez. Kul, Allah’ın bu yücelik sıfatından uzaklaştıkça O’nun cennetine ve O’nun civarına yaklaşır.

Secdeler, Allah’ın en sevdiği amel olduğundan bunun fazileti büyüktür, karşılığının takdiri yoktur. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Ve Sellem’e cennette arkadaş olmak nasıl takdir edilebilir ki? Rabia b. Ka’b el-Eslemî dedi ki:

“Rasulullah Sallallahu Aleyhi Ve Sellem ile beraber gitmiştim. Ona abdest alması için su getirdim. Bana:

İste!” dedi.

“Cennette sana arkadaş olmayı istiyorum” dedim.

Başka?” buyurdu.

“Sadece bunu” dedim. Bunun üzerine şöyle buyurdu:

O halde kendin için çokça secde etmek suretiyle bana yardım et.[4]

Secdelerin faziletindendir ki hakkında şöyle buyrulmuştur: “Allah cehennem ehlinden dilediklerine rahmet etmeyi murad ettiği zaman meleklere Allah’a ibadet etmiş olanları çıkarmalarını emreder. Allah cehenneme secde izlerini yemeyi haram kılmıştır. Onlar bu kimseleri cehennemde secdenin izleri ile tanıyacaklardır. Cehennem ateşi Âdemoğlunu yer bitirir. Ancak secde izleri bundan müstesnadır.”[5] Allah Teala şöyle buyurmuştur:

"Secde izinden nişanları yüzlerindedir."(Fetih 29)

Yine secdelerin faziletindendir ki, secde anı dua mahalli kılınmıştır. Secdesinde duaya gayret gösterenin duasına icabet edilir. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Ve Sellem şöyle buyurmuştur:

Rükuda Allah Azze ve Celle’yi yüceltiniz. Secdelere gelince duaya gayret ediniz ki duanız kabul edilmiş olarak kalkarsınız.[6] 

“Artık sen hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenler­den ol.”(Hicr 98)

 

[1] Müslim; Kitabu’s-Salat

[2] Bkz.: Nevevi Şerhu Sahihi Müslim (4/206) Kurtubi el-Camiu Li Ahkami’l-Kuran (20/86)

[3] Müslim; Kitabu’s-Salat

[4] Müslim; Kitabu’s-Salat

[5] Buhari; Kitabu’l-Ezan.

[6] Müslim; Kitabu’s-Salat.

Görüşün Bizim İçin Önemli