Emr-i bil-Ma’ruf ve Nehy-i anil-Münker

Görüşün Bizim İçin Önemli