Büyük Kur’an Tefsiri [ İbn-i Kesir Tefsiri ]

Konuşmacı : İsmail b. Ömer b. Kesir

Çeviri:

Tanımlama

Büyük Kur’an Tefsiri (İbn-i Kesir Tefsiri): Rivâyet yoluyla yapılan tefsirlerin en faydalısıdır. Yazar, Kur’an’ı, önce Kur’an ile tefsir etmiş, sonra hadis âlimlerinin kitaplarından meşhur hadisleri isnadları ile birlikte zikretmiştir.Hadislerin isnadları hakkında cerh ve ta’dil yönünden konuşmuş, genellikle hadislerin garib, münker ve şâz oluşlarını açıklamıştır.Sonra da sahâbe ve tâbiînin sözlerini zikretmiştir.
İmam Suyutî bu tefsir hakkında şöyle demiştir: "Onun çizgisinde ona benzer hiçbir kitap te’lif edilmemiştir."

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz