• Yazar, Çeviren, Materya sayısı : 2

 • A. Karakaş Türkçe

  Yazar, Çeviren, Materya sayısı : 4

 • A. Karlogi Türkçe

  Çeviren, Yazar, Gözden geçiren, Materya sayısı : 35

 • A. Mecid Türkçe

  Çeviren, Materya sayısı : 2

 • A. Muhammed Ali Türkçe

  Yazar, Materya sayısı : 2

 • A. Valkan Türkçe

  Yazar, Materya sayısı : 1

 • Abbas Ebu Yahya Türkçe

  Çeviren, Materya sayısı : 2

 • Yazar, Materya sayısı : 1

  Abdu’l-Alî A’nûn b. et-Tahir A’nûn1947 yılında Fas’ın Fas şehrinde dünyaya gelmiştir. Nafî’den el-Esbahanî tarikiyle rivayet olunan Varş kıraatini Şeyh Ebu’l-Alâ Ahmed b. Osman’a okuyarak icazet almıştır. Tecvit alanındaki maharetiyle öne çıkmıştır. Tecvit ilminde bir çok ders okutmuştur. Kur’anı Kerim güzel okuma hakem kurulunda üye olarak görev yapmıştır. Nafî’den el-Ezrak tarikiyle rivayet olunan Varş kıraatiyle Kur’anı Kerimi nasıl güzel okuruz? adlı bir eser kaleme almıştır.

 • Yazar, Materya sayısı : 0

 • Yazar, Materya sayısı : 16

 • Çeviren, Materya sayısı : 1

 • Yazar, Materya sayısı : 4

  Abdulaziz b. Abdulfettah el-Kari, hicri 1365 yılının sonunda Mekke-i Mükerreme'de doğdu. Hicri 1375-1380 yılları arasında Riyad'daki el-Ma'hadu'l-İlmi'de okudu.Ardından Medine İslam Üniversitesi, Şeriat ve Kanun Fakültesi'nde okudu ve hicri 1389 yılında mezun oldu.Daha sonra yüksek lisansına Kahire'deki Ezher Üniversitesi'nde devam etti. Hicri 1393 yılında Şeriat ve Kanun Fakültesi'nde master, 1399 yılında da Şer'i Siyaset Fıkhı'nda doktora yaptı. Hicri 1401 yılında Medine-i Münevvere İslam Üniversitesi'ndeki Kur'an-ı Kerim ve İslami Araştırmalar Fakültesi'ne dekan olarak atandı. Hicri 1405 yılında da Medine-i Münevvere'deki Kral Fahd Kur'an-ı Kerim matbaasında basılan Kur'an'ın tashih komisyonuna başkan olarak atandı. Hicri 1405-1414 yılları arasında Kuba Mescidi imam-hatibi olarak görev yaptı.Hadis ve fıkıh dalındaki bazı alimlerden icazet ve esanid ödülleri aldı. Web sitesi: http://www.alqary.net

 • Yazar, Materya sayısı : 35

  Suudi Arabistan Genel Müftüsü

 • Yazar, Gözden geçiren, Materya sayısı : 1668

 • Gözden geçiren, Materya sayısı : 1

 • Yazar, Materya sayısı : 6

 • Yazar, Kâri (Okuyan), Gözden geçiren, Materya sayısı : 52

 • Yazar, Materya sayısı : 1

 • Yazar, Materya sayısı : 3

  S. Arabistan’ın el-Ahsa şehrindeki umumi mahkemede kadılık yapmaktadır.

 • Yazar, Materya sayısı : 9

  Zulfi şehri, Emri bil-Ma’ruf ve Nehyi anil-münker cemiyeti başkanı

Sayfa : 72 - den : 1
Görüşün Bizim İçin Önemli