• Türkçe

  Yazar, Çeviren, Materya sayısı : 2

 • Türkçe

  Yazar, Çeviren, Materya sayısı : 4

 • Türkçe

  Çeviren, Yazar, Gözden geçiren, Materya sayısı : 35

 • Türkçe

  Çeviren, Materya sayısı : 2

 • Türkçe

  Yazar, Materya sayısı : 2

 • Türkçe

  Yazar, Materya sayısı : 1

 • Türkçe

  Çeviren, Materya sayısı : 2

 • Türkçe

  Yazar, Materya sayısı : 1

  Abdu’l-Alî A’nûn b. et-Tahir A’nûn1947 yılında Fas’ın Fas şehrinde dünyaya gelmiştir. Nafî’den el-Esbahanî tarikiyle rivayet olunan Varş kıraatini Şeyh Ebu’l-Alâ Ahmed b. Osman’a okuyarak icazet almıştır. Tecvit alanındaki maharetiyle öne çıkmıştır. Tecvit ilminde bir çok ders okutmuştur. Kur’anı Kerim güzel okuma hakem kurulunda üye olarak görev yapmıştır. Nafî’den el-Ezrak tarikiyle rivayet olunan Varş kıraatiyle Kur’anı Kerimi nasıl güzel okuruz? adlı bir eser kaleme almıştır.

 • Türkçe

  Yazar, Materya sayısı : 0

 • Türkçe

  Yazar, Materya sayısı : 2

 • Türkçe

  Yazar, Materya sayısı : 16

 • Türkçe

  Çeviren, Materya sayısı : 1

 • Türkçe

  Yazar, Materya sayısı : 4

  Abdulaziz b. Abdulfettah el-Kari, hicri 1365 yılının sonunda Mekke-i Mükerreme'de doğdu. Hicri 1375-1380 yılları arasında Riyad'daki el-Ma'hadu'l-İlmi'de okudu.Ardından Medine İslam Üniversitesi, Şeriat ve Kanun Fakültesi'nde okudu ve hicri 1389 yılında mezun oldu.Daha sonra yüksek lisansına Kahire'deki Ezher Üniversitesi'nde devam etti. Hicri 1393 yılında Şeriat ve Kanun Fakültesi'nde master, 1399 yılında da Şer'i Siyaset Fıkhı'nda doktora yaptı. Hicri 1401 yılında Medine-i Münevvere İslam Üniversitesi'ndeki Kur'an-ı Kerim ve İslami Araştırmalar Fakültesi'ne dekan olarak atandı. Hicri 1405 yılında da Medine-i Münevvere'deki Kral Fahd Kur'an-ı Kerim matbaasında basılan Kur'an'ın tashih komisyonuna başkan olarak atandı. Hicri 1405-1414 yılları arasında Kuba Mescidi imam-hatibi olarak görev yaptı.Hadis ve fıkıh dalındaki bazı alimlerden icazet ve esanid ödülleri aldı. Web sitesi: http://www.alqary.net

 • Türkçe

  Yazar, Materya sayısı : 35

  Suudi Arabistan Genel Müftüsü

 • Türkçe

  Yazar, Gözden geçiren, Materya sayısı : 1675

 • Türkçe

  Gözden geçiren, Materya sayısı : 1

 • Türkçe

  Yazar, Materya sayısı : 6

 • Türkçe

  Yazar, Kâri (Okuyan), Gözden geçiren, Materya sayısı : 84

 • Türkçe

  Yazar, Materya sayısı : 1

 • Türkçe

  Yazar, Materya sayısı : 3

  S. Arabistan’ın el-Ahsa şehrindeki umumi mahkemede kadılık yapmaktadır.

Sayfa : 76 - den : 1
Görüşün Bizim İçin Önemli