Resûller Tebliğde Vasıtadırlar

Tanımlama

Bu risâle, iki kişi arasında cerayan eden bir münazarayı açıklamaktadır. Onlardan birisi: Allah ile bizim aramızda mutlaka bir aracı (vasıta) olması gerekir.Çünkü biz, aracısız Allah’a ulaşamayız, demektedir.Diğeri ise; Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun, demektedir.

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Kaynaklar:

Kitap ve Sünneti İhya Yayınevi - Ankara

Bilimsel kategoriler: