İlim Tahsilinde Temel Kurallar

Tanımlama

Bu kitap, ilim tahsilinde şu önemli kuralları içermektedir:
1. İlim talep etmenin yolları iki türlüdür:
-İlmi, âlimlerden öğrenmek ve ilim ehline sormak.
- İlim öğrenirken niyeti düzeltmek.
2. Her müslümanın ilim öğrenirken dînden ilk öğrenmesi gereken husus:
- Îmân fıkhı.
- Ahkâm fıkhıdır.
3. Akîdeyi, selefin metoduna göre öğrenmek.
4. Fıkıh ilmini öğrenmek.
5. Taassub ve donukluktan sakınmak.
6. İlmin en gereklisinden başlamak.
7. İlim basamaklarını sırayla çıkmak.
8. ilim, ilim ehlinden alınmalıdır.

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Kaynaklar:

Guraba Yayınevi

Bilimsel kategoriler:

Görüşün Bizim İçin Önemli