Selefî Dâvet Usûlü

Tanımlama

Bu, faydası büyük bir risâledir. Belki de bu risâle, Elbânî’nin ardında bıraktığı, içinde dînine ve Nebisi Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-’in sünnetine tutkun müslümanın uyması gereken sahih selefî metod usûlünün beyanı bulunan çalışmaların en önemlisidir. Bu risâlenin aslı, Elbânî’nin, Selefî dâvetin usûlü hakkındaki ilmî bir konferansı ve Elbânî’nin hayatı boyunca her zaman dâvet ettiği Selefî Metod’a dâir kayıtlardır.

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Bilimsel kategoriler: