Orucun farz kılınmasının hikmeti nedir?

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymin’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: " Orucun farz kılınmasının hikmeti nedir? "

Görüşün Bizim İçin Önemli