Ramazan orucuna başlama ve bayram etme konusunda hilâli gözle görmeye itimat etmek, astronomi (takvim) hesaplamalarına itimat etmemek gerekir

Tanımlama

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi’nin cevapladığı sorunun metni şöyledir:" Bir müslümanın, Ramazan orucuna başlama ve bayram etme konusunda astronomi hesaplamasına (takvime) itimat etmesi, câiz midir? Ya da oruca başlamak için Ramazan ayının hilâlini, bayram etmek için ise, Şevvâl ayının hilâlini gözle görmesi mi gerekir?

Görüşün Bizim İçin Önemli