Hilâli görmek için (teleskop gibi) modern cihazlardan yararlanmakta bir sakınca yoktur

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymin’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Hicrî ayın girişi ve bitişin sâbit olması konusunda rasathanelerin (gözlemevlerinin) hesaplamalarına (verilerine) itimat etmek câiz midir? Müslümanın, hilâli görmek için (teleskop gibi) modern âletleri kullanması câiz midir? Yoksa hilâli görme olayının çıplak gözle olması mı gerekir? "

Görüşün Bizim İçin Önemli