Ramazan ayında gündüz eşiyle cinsel ilişkide bulunan kimsenin hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Abdulaziz b. Baz’ın cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Ramazan ayında oruçlu olduğu halde eşiyle cinsel ilişkide bulunan kimsenin hükmü nedir? Yolcunun orucunu bozduktan sonra eşiyle cinsel ilişkide bulunması câiz midir?"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Ramazan ayında gündüz eşiyle cinsel ilişkide bulunan kimsenin hükmü

  ﴿ حكم من جامع زوجته في نهار رمضان ﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Abdulaziz b. Abdullah b. Baz

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2010 - 1431

  ﴿ حكم من جامع زوجته في نهار رمضان ﴾

  « باللغة التركية »

  عبد العزيز بن عبد الله بن باز

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2010 - 1431

  Soru:

  Ramazan ayında oruçlu olduğu halde eşiyle cinsel ilişkide bulunan kimsenin hükmü nedir?

  Yolcunun orucunu bozduktan sonra eşiyle cinsel ilişkide bulunması câiz midir?

  Cevap:

  Ramazan ayında oruçlu olduğu halde eşiyle cinsel ilişkide bulunanın zihâr keffâretini vermesi, o günün orucunu kaza etmesi ve kendisinden vukû bulan bu fiilden dolayı Allah Teâlâ'ya tevbe etmesi gerekir.[1]

  Yolculuk veya orucu bozmayı mübâh kılan bir hastalıktan dolayı oruç tutmamış ve eşiyle cinsel ilişkide bulunmuşsa, ona keffâret gerekmez. Eşiyle cinsel ilişkide bulunduğu o günü sadece kaza etmesi gerekir. Çünkü eşiyle cinsel ilişkide bulunmak, yemek ve içmek gibi şeyler, yolcu ve hasta olan kimseye mübah kılınmıştır.

  Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

  ﮋ ... ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ...ﮊ

  [ سورة البقرة من الآية : 184 ]

  "Sizden kim, (oruç tutamayacak kadar) hasta veya yolcu olursa, (oruç tutamadığı günler kadar) başka günlerde kaza eder."[2]

  Bu konuda kadının hükmü de aynı erkeğin hükmü gibidir. Bir kadın, Ramazan ayında oruçlu olduğu halde kocasıyla cinsel ilişkide bulunursa, keffâret vermesi ve o günü kaza etmesi gerekir. Eğer kadın yolcu veya oruç tutmasına zor gelen bir hastalığa yakalanmış ise, kendisine keffâret gerekmez.

  & & & & & &

  [1] Zihâr keffâreti: Bir köle azad etmesi, buna gücü yetmezse aralıksız olarak iki ay oruç tutması, buna da gücü yetmezse altmış fakiri doyurmasıdır.

  [2] Bakara Sûresi: 184