Suudi Arabistan’da Ramazan hilali konusunda ortaya çıkan problem

Tanımlama

Ramazan ayının ilanı konusunda Arap ülkeleri arasında süregelen ihtilaflardan dolayı tam bir şaşkınlık içindeyiz. Örneğin Suudi Arabistan, Ramazan ayının girdiğini Perşembe günü ilan etti. Kuveyt ise Cuma günü ilan etti. Burada Suudi Arabistan’ın ilanına göre Şaban ayı 29 gün oldu, Kuveyt’in ilanına göre Şaban ayı 30 gün oldu. Paris’te yapılan bilimsel ve astronomik hesaplamaya göre ise hilal, 30 Mayıs 1984 yılının Çarşamba günü doğmaktadır. Suudi Arabistan’ın, 31 Mayıs Perşembe gününü, Ramazan ayının girişini ilan ederken, temel dayanağının ne olduğunu sizden açıklamanızı ricâ ediyoruz.

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  SUUDİ ARABİSTAN’DA RAMAZAN HİLALİ KONUSUNDA ORTAYA ÇIKAN PROBLEM

  مشكلة رؤية هلال رمضان في المملكة العربية السعودية

  باللغة التركية

  İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komisyonu

  اسم المؤلف

  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

  —™

  Çeviren

  Muhammed Şahin

  ترجمة

  محمد شاهين

  Gözden Geçiren

  Ali Rıza Şahin

  مراجعة

  علي رضا شاهين

  Soru:

  Biz Fransa müslümanlarıyız. Ramazan ayının ilanı konusunda Arap ülkeleri arasında süregelen ihtilaflardan dolayı tam bir şaşkınlık içindeyiz. Örneğin Suudi Arabistan, Ramazan ayının girdiğini Perşembe günü ilan etti. Kuveyt ise Cuma günü ilan etti. Burada Suudi Arabistan’ın ilanına göre Şaban ayı 29 gün oldu, Kuveyt’in ilanına göre Şaban ayı 30 gün oldu. Paris’te yapılan bilimsel ve astronomik hesaplamaya göre ise hilal, 30 Mayıs 1984 yılının Çarşamba günü doğmaktadır. Suudi Arabistan'ın, 31 Mayıs Perşembe gününü, Ramazan ayının girişini ilan ederken, temel dayanağının ne olduğunu sizden açıklamanızı ricâ ediyoruz.

  Diğer taraftan sizden: "Sizden kim ayı görürse, oruç tutsun."[1]

  Âyet-i kerimesini tefsir etmenizi ricâ ediyoruz. Mümkün olan en yakın zamanda açıklamalarınızla bize yardımcı olacağınız konusunda önce Allah'a, sonra da size güveniyoruz.

  Allah Teâlâ sizi en hayırlısıyla mükafatlandırsın.

  Cevap:

  1. Hilalin farklı yerlerde, farklı zamanlarda görülmesine itibar edilip edilmeyeceği, âlimler arasında eski bir tartışma konusudur.

  2. Hicri 1404 yılının Ramazan hilali Suudi Arabistan’daki yetkililer tarafından ancak Perşembe gecesi tesbit edilebilmiş ve bu konudaki sahih hadislerle amel edilerek Şaban ayının 30 güne tamamlanması emri yayınlanmış ve bu senenin Ramazan orucunun Perşembe günü başlayacağı ilan edilmiştir. Sonra hicri 1404 yılının Şevval hilali araştırılmış ve Cuma gecesi hilalin görüldüğü yetkililerce tesbit edilmiş ve Cuma gününün bayram olduğu ilan edilmiştir. Böyle olunca da bu sene tutulan oruç, 28 gün olarak kalmıştır. Oysa kameri bir ay 28 gün olmaz, ancak bazen 29, bazen de 30 gün olur. Nitekim sahih hadislerde böyle sabit olmuştur. Buna göre Ramazan'ın geç başlatılmasının bir hata olduğu anlaşılmıştır. Yetkililer bunu ilan ettiler, borçtan kurtulmak ve hakkı yerine getirmek için ayın başında tutmadıkları günü kaza etmelerini emrettiler. Bundan da anlaşılıyor ki Suudi Arabistan’daki yetkililer başında da, sonunda da şeriatın hükmüne göre hareket etmişlerdir.

  3. "Sizden kim ayı görürse, oruç tutsun."[2]

  Âyetinin tefsiri şöyledir:

  "Allah Teâlâ, sağlıklı ve mukim (yolcu olmayan) kimsenin, Ramazan ayında mutlaka oruç tutmalarını emretmiştir. Oruç tutması kendisine meşakkat veya zarar verecek bir hastalığı olan veya yolcu olan kimse ise, Allah Teâlâ'dan kullarına kolaylık ve merhamet olsun diye, oruç tutmasın ve tutmadığı günler sayısınca diğer günlerde kaza etsin.

  Başarı, Allah Teâlâ'dandır.

  Allah Teâlâ, Nebimiz Muhammed'e, O'nun âile halkına ve ashabına salât ve selâm eylesin.[3]

  & & & & & &

  [1] Bakara Sûresi: 185

  [2] Bakara Sûresi: 185

  [3] "İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komisyonu Fetvâları", fetvâ no: 7882