Oruçlu bir kimse, bir ülkeden başka bir ülkeye intikal ederse, 1. ülkede hilâl görülür de 2. ülkede hilâl görülmezse ne yapmalıdır?

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymin’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: " Oruçlu bir kimse, bir ülkeden başka bir ülkeye intikal ederse, 1. ülkede hilâl görülür de 2. ülkede hilâl görülmezse ne yapmalıdır?".

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Oruçlu bir kimse, bir ülkeden başka bir ülkeye intikal ederse, 1. ülkede hilâl görülür de 2. ülkede hilâl görülmezse ne yapmalıdır?

  ﴿ إذا انتقل الصائم من بلد إلى بلد ورؤي الهلال في البلد الأول ولم يُر في البلد الثاني فماذا يفعل؟ ﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2010 - 1431

  ﴿ إذا انتقل الصائم من بلد إلى بلد ورؤي الهلال في البلد الأول ولم يُر في البلد الثاني فماذا يفعل؟ ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2010 - 1431

  Soru:

  Oruçlu bir kimse, bir ülkeden başka bir ülkeye intikal ederse, birinci ülkede Şevval hilâlinin görüldüğü ilân edilir de ikinci ülkede Şevval hilâli henüz görülmeden birinci ülke halkına uyarak bayram edebilir mi?

  Cevap:

  Bir kimse, bir İslâm ülkesinden başka bir İslâm ülkesine intikal ederse ve intikal ettiği ülkede bayram gecikirse, bu takdirde intikal ettiği ülke halkı bayram edinceye kadar oruçlu kalır. Çünkü oruç; insanların birlikte oruç tuttukları günde, bayram; birlikte bayram yaptıkları günde ve kurban da; birlikte kurban kestikleri gündedir.Bununla birlikte hilâlin görülmediği bir beldeye geldiği için bir veya daha fazla gün oruç tutması, tıpkı güneşin bir iki saat geç battığı başka bir ülkeye yolculuğa çıktığı zaman öncekilerden iki veya üç saat veyahut daha fazla saat oruç tutmasına benzer.Çünkü ikinci ülkeye intikal ettiği zaman hilâl henüz orada görülmemiştir. Oysa Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- hilali görmedikçe oruç tutmamamızı emretmiştir.

  Aynı şekilde Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

  (( صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ؛ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ.)) [ متفق عليه ]

  "Ramazan hilâlini gördüğünüzde oruca başlayın, Şevvâl hilâlini gördüğünüzde de bayram edin. Eğer hilâl size görünmezse, Şaban ayını otuz güne tamamlayın."[1]

  Bunun tersi olursa, örneğin henüz hilâlin görülmediği bir ülkeden hilâlin görüldüğü başka bir ülkeye intikal etmiş olursa, intikal ettiği ülkenin insanlarıyla birlikte bayram yapar ve eksik kalan orucunu daha sonra kaza eder.Bir gün eksik ise bir gün, iki gün eksik ise iki gün kaza eder. İkincisinde kaza eder dedik. Çünkü ayın yirmi dokuz günden eksik, otuz günden fazla olması mümkün değildir. Biz ona, yirmi dokuz gün tamam olmasa bile bayram et dedik. Çünkü Şevval hilâli görülmüştür. Hilâl görüldüğü zaman ise bayram edilmesi gerekir. Yirmi dokuz günden eksik tuttuğun zaman, -çünkü bir ay yirmi dokuz günden eksik olamaz-, senin bunu yirmi dokuz güne tamamlaman gerekir. Birinci mesele yani hilâlin görüldüğü ülkeden, hilâlin görülmediği ülkeye intikal etmesi meselesi böyle değildir. Sen intikal ettiğin ülkede hilâl görülünceye kadar bayram edemezsin. Hilâl görülmedikçe sen hâlâ Ramazan'da sayıldığın için nasıl bayram edebilirsin ki? Ramazan ayı uzamış olsa bile bu durum, günün birkaç saat uzamasına benzer.

  & & & & & &

  [1] Buhârî; Buhârî, 'Kitâbu’s- Savm', Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in: Hilâli gördüğünüzde... sözü bâbı. Hadis no: 1909. Müslim; 'Kitâbu’s-Sıyâm', 'Hilâlin görünmesiyle Ramazan orucunun farz oluşu bâbı'. Hadis no: 1081.

  Görüşün Bizim İçin Önemli