İtikâfın hükmü nedir? İtikâfa giren kimsenin abdest bozmak, yemek, içmek ve tedavi olmak amacıyla dışarı çıkması câiz midir? İtikâfın sünnetleri nelerdir? Peygamber -sallallahu aleyhi ve sell

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymin’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: " İtikâfın hükmü nedir? İtikâfa giren kimsenin abdest bozmak, yemek, içmek ve tedavi olmak amacıyla dışarı çıkması câiz midir? İtikâfın sünnetleri nelerdir? Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’den rivâyet edilen sahih itikâf nasıldır?".

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  İtikâfın hükmü nedir? İtikâfa giren kimsenin abdest bozmak, yemek, içmek ve tedavi olmak amacıyla dışarı çıkması câiz midir? İtikâfın sünnetleri nelerdir? Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den rivâyet edilen sahih itikâf nasıldır?

  ﴿ ما حكم الاعتكاف؟ وهل يجوز للمعتكف الخروج لقضاء الحاجة والأكل وكذلك الخروج للتداوي؟ وما هي سنن الاعتكاف؟ وكيفية الاعتكاف الصحيح عن النبيg؟ ﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2010 - 1431

  ﴿ ما حكم الاعتكاف؟ وهل يجوز للمعتكف الخروج لقضاء الحاجة والأكل وكذلك الخروج للتداوي؟ وما هي سنن الاعتكاف؟ وكيفية الاعتكاف الصحيح عن النبيg؟ ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2010 - 1431

  Soru:

  İtikâfın hükmü nedir?

  İtikâfa giren kimsenin abdest bozmak, yemek, içmek ve tedavi olmak amacıyla dışarı çıkması câiz midir?

  İtikâfın sünnetleri nelerdir?

  Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den rivâyet edilen sahih itikâf nasıldır?

  Cevap:

  İtikâf, kendisini tamamen Allah Teâlâ’ya ibâdete vermek amacıyla mescitlerden ayrılmamaktır.İtikâf, Kadir gecesini aramak için sünnettir.

  Allah Teâlâ, itikâfa Kur’ân’da şu sözüyle işâret etmiştir:

  ﮋ... ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ... ﮊ [ سورة البقرة من الآية: ١٨٧]

  "Siz, mescitlerde itikâf halinde iken onlara yaklaşmayın (eşlerinizle birleşmeyin veya onlarla birleşmeye iletecek şeyleri yapmayın. Bu davranış, itikâfı bozar)."[1]

  Buhârî ve Müslim'in sahihleri ile diğer hadis kitaplarında sâbit olduğuna göre Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- itikâfa girerdi, ashâbı da onunla birlikte itikâfa girerlerdi.[2]

  İtikâf nesh edilmeksizin sünnet olarak kalmıştır.

  Buhârî ve Müslim’in sahihlerinde Âişe'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir:

  ((كَانَ النَّبِيُّ g يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ.)) [ رواه البخاري ومسلم ]

  "Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-, Allah -azze ve celle- kendisini vefât ettirinceye kadar Ramazan'ın son on gününde itikâfa girerdi. Vefâtından sonra da eşleri itikâfa girerlerdi."[3]

  Müslim’in sahihinde Ebû Saîd el-Hudri’den rivâyet olunduğuna göre Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Ramazanın ilk on gününde itikâfa girmiş, sonra ortasında itikâfa girmiş, sonra da şöyle buyurmuştur:

  (( إِنِّي اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ( يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ)، ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ، ثُمَّ أُتِيتُ فَقِيلَ لِي: إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ، فَاعْتَكَفَ النَّاسُ مَعَهُ.)) [ رواه مسلم ]

  "Ben bu geceyi (kadir gecesini) aramak için Ramazan'ın ilk on gününde itikâfa girdim. Sonra ortasındaki gecelerde itikâfa girdim. Sonra bana gelindi ve denildi ki:

  -Bu gece Ramazan'ın son on günü içindedir.

  O halde sizden kim itikâfa girmek isterse, bu gecelerde itikâfa girsin.

  Bunun üzerine insanlar da itikâfa girdiler."[4]

  İmam Ahmed -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

  "İtikâfın sünnet olduğu konusunda âlimlerden hiçbirisinin aykırı görüşte olduğunu bilmiyorum."

  Buna göre itikâf, nas ve icma ile sünnettir.

  İtikâfın yeri; hangi beldede olursa olsun, içinde cemaatle namaz kılınan mescitlerdir.

  Çünkü Allah Teâlâ'nın:

  "Siz mescitlerde itikâf halinde iken..."

  Sözünün genel hükmü bunu ifâde eder.

  Dışarı çıkma ihtiyacının olmaması için Cuma namazları kılınan bir mescitte itikâfa girilmesi daha fazîletlidir.Cuma namazları kılınan bir mescidin dışında bir mescitte itikâfa girerse, Cuma namazına erken gitmesinde bir sakınca yoktur.

  İtikâfa giren kimsenin namaz, Kur’ân kıraati ve zikir gibi ibâdetlerle meşgul olması gerekir. Çünkü itikâftan maksat budur. Özellikle faydalı bir konuda arkadaşlarıyla biraz konuşmasında bir sakınca yoktur.

  İtikâfa giren kimsenin eşiyle cinsel ilişkiye girmesi ve cinsel ilişkinin mukaddimesi olan fiilleri işlemesi haramdır.

  Mescidin dışına çıkmasına gelince, âlimler bunu üç kısma ayırmışlardır.

  Birinci kısım:

  Dînen veya tabiat olarak gerekli bir iş için dışarı çıkması câizdir.

  Örneğin: Cuma namazı için, kendisine yiyecek ve içecek getirecek kimse yoksa yemek ve içmek için dışarı çıkması, farz olan abdest ve gusül için, büyük ve küçük abdest bozmak için dışarı çıkması bu kısma girer.

  İkinci kısım:

  Hasta ziyâreti ve cenâzede bulunmak gibi üzerine farz olmayan itaatler için dışarı çıkmasıdır.Eğer itikâfının başında bunu şart koşmuşsa, dışarı çıkması câizdir. Yok eğer şart koşmamışsa, dışarı çıkması câiz değildir.

  Üçüncü kısım:

  Alış veriş ve âilesiyle cinsel ilişkiye girmek gibi itikâfa aykırı bir şey için dışarı çıkmasıdır.İster şart koşsun veya koşmasın, bu câiz değildir.

  Başarı Allah’tandır.

  & & & & & &

  [1] Bakara Sûresi: 187

  [2] Buhârî; "İtikâf kitabı", 'İtikâf bâbı', hadis no: 2036.

  [3] Buhârî; "İtikâf kitabı", 'Ramazan'ın son on günü itikâfa girme bâbı', hadis no:2026. Müslim;"İtikâf kitabı",''Ramazan'ın son on günü itikâfa girme bâbı', hadis no: 1172.

  [4] Buhârî, Kitâbu’l-İtikâf, Bâbu el-İtikâfü fi Aşri’l-Evahiri (2027).s