Oruçlu iken ihtilam olan kimsenin orucu sahîh olur mu?

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymin’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: " Oruçlu iken ihtilam olan kimsenin orucu sahîh olur mu?".

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Oruçlu iken ihtilam olan kimsenin orucu sahîh olur mu?

  ﴿ من احتلم وهو صائم فهل صيامه صحيح؟ ﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2010 - 1431

  ﴿ من احتلم وهو صائم فهل صيامه صحيح؟ ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2010 - 1431

  Soru:

  Oruçlu iken ihtilam olan kimsenin orucu sahîh olur mu?

  Cevap:

  Evet, bu kimsenin orucu sahîhtir. Zirâ ihtilam olmak orucu bozmaz. Çünkü ihtilam, insanın irâdesi dışında olan bir şeydir. Uyku halinde ondan kalem kaldırılmıştır (kendisine günah yazılmaz).

  Zamanımızda pek çok kimsenin yaptığı bir şeye dikkat çekmem uygun olur:

  Bu kimseler, Ramazan gecelerini uykusuz geçirmektedirler.Kimi zaman da hiçbir fayda ve zararı olmayan işlerle uykusuz kalmaktadırlar.Sonra gündüz olunca da bütün gün uykuya dalmaktadırlar.Bunun yapılmaması gerekir.Aksine insanın yapması gereken şey; orucunu itaatlerle, zikirle, Kur’ân kıraatiyle ve Allah Tebâreke ve Teâlâ’ya yaklaştırıcı diğer amellerle geçirmesidir.

  & & & & & &

  Bilimsel kategoriler: