Oruç, bir nefis muhasebesidir

Tanımlama

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi’nin cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Bir müslüman oruç tuttuğu zaman istek ve arzularını, hevâ ve hevesini kontrol altına alma gücünü kuvvetlendirebilir mi? Bu nasıl olur? Müslüman, dünyayı gerçek değeriyle nasıl algılar?".

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  ORUÇ, BİR NEFİS TERBİYESİDİR

  ﴿ الصوم فيه تهذيب للنفوس ﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2010 - 1431

  ﴿ الصوم فيه تهذيب للنفوس ﴾

  « باللغة التركية »

  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2010 - 1431

  Soru:

  Bir müslüman oruç tuttuğu zaman istek ve arzularını, hevâ ve hevesini kontrol altına alma gücünü kuvvetlendirebilir mi?

  Bu nasıl olur?

  Müslüman, dünyayı gerçek değeriyle nasıl algılar?

  Cevap:

  Allah Teâlâ, Ramazan ayı orucunu, kullarının yararı, nefislerinin terbiyesi ve onların insani bir olgunluğa erişmeleri için farz kılmıştır.Oruçlu bir müslüman, yemek ve içmek gibi orucu bozan şeylerden uzak durur. Bu durum, nefsinin arzulamadığı/kendisine zor gelen şeylere karşı alıştırır. Oruçlu iken kendisine yasak olan şehevî arzularına üstün gelmesinde kendisine yardımcı olur. Üstün bir ahlak ile ahlaklanması için onu terbiye eder. Kul, dînini ve Allah’ın müminler için âhirette hazırladığı şeyleri öğrendiği ve dînine sımsıkı sarıldığı zaman, dünyanın değersizliğini, Allah Teâlâ katındaki konumunu ve -Tirmizî ve İbn-i Mâce’nin rivâyet ettikleri hadiste de geçtiği gibi- onun Allah Teâlâ'nın nazarında bir sivrisineğin kanadı kadar bile değerinin olmadığını, ancak Allah Teâlâ'ya itaatle ömür süren ve onu, âhireti için bir binit olarak kullanan kimse için dünyanın çok değerli olduğunu kavrar.

  Başarı Allah’tandır.

  Allah Teâlâ, Peygamberimiz Muhammed’e, O'nun âile halkına ve ashâbına salât ve selam eylesin.[1]

  & & & & & &

  [1] İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâları; fetvâ no: 9395 (Başkan: Abdulaziz b. Baz. Başkan ardımcısı: Abdurrezzak Afîfî. Üye: Abdullah b. Ğudeyyân)

  Bilimsel kategoriler: