Oruç, bir nefis muhasebesidir

Tanımlama

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi’nin cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Bir müslüman oruç tuttuğu zaman istek ve arzularını, hevâ ve hevesini kontrol altına alma gücünü kuvvetlendirebilir mi? Bu nasıl olur? Müslüman, dünyayı gerçek değeriyle nasıl algılar?".

Görüşün Bizim İçin Önemli