Hacda birden fazla kimse adına vekâlet almanın hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Annesi adına haccetmesi için bir şahsı vekil tayin eden kimse daha sonra bu şahsın başka birçok kişiden daha vekâlet aldığını öğrendiği zaman hüküm ne olur?

Görüşün Bizim İçin Önemli