Hacda birden fazla kimse adına vekâlet almanın hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Annesi adına haccetmesi için bir şahsı vekil tayin eden kimse daha sonra bu şahsın başka birçok kişiden daha vekâlet aldığını öğrendiği zaman hüküm ne olur?

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

 Hacda birden fazla kimse adına vekâlet almanın hükmü

﴿ حكم أخذ عدة وكالات في الحج ﴾

] Türkçe – Turkish – تركي [

Muhammed b. Salih el-Useymîn

Terceme : Muhammed Şahin

Tetkik : Ali Rıza Şahin

2010 - 1431

﴿ حكم أخذ عدة وكالات في الحج ﴾

« باللغة التركية »

محمد بن صالح العثيمين

ترجمة: محمد مسلم شاهين

مراجعة: علي رضا شاهين

2010 - 1431

Soru:

Annesi adına haccetmesi için bir şahsı vekil tayin eden kimse daha sonra bu şahsın başka birçok kişiden daha vekâlet aldığını öğrendiği zaman hüküm ne olur?

Bu konuda bizi bilgilendirir misiniz?

Allah Teâlâ size mağfiret etsin.

Cevap:

Bir kimsenin tasarruflarında basiretli davranması, dîninde güven duymadığı bir şahsı vekil yapmaması gerekir.

Şöyle ki: Vekâlet vereceği şahsın güvenilir ve vekâlet verdiği bu gibi bir konuda gerekli olan bilgilere sahip olması gerekir. O halde ölmüş babanız veya anneniz adına haccetmesi için vekâlet vermek istediğiniz zaman, insanlar arasından ilmine ve dînine güvendiğiniz birisini seçmeniz gerekir. Çünkü insanların çoğu haccın hükümleri konusunda büyük bir cehâlet içindedirler. Kendileri güvenilir kimseler olsa bile gerektiği şekilde haccı edâ edememektedirler.Fakat onlar, kendilerine farz olanın bu olduğunu zannetmekte ve çoğu zaman hata etmektedirler.Bu gibi kimselere bilgilerinin eksikliğinden dolayı hac vekâleti verilmemesi gerekir. İnsanlardan kimilerinin de bilgileri vardır, fakat güvenilirlikleri yoktur.Dolayısıyla güvenilirlikleri ve dînlerindeki zayıflık sebebiyle hac menâsikinde söyledikleri ve yaptıkları şeylere önem vermediklerini görürsün.Böyle kimselere haccı edâ etme vekâleti vermemek gerekir.Bir kimseyi kendi adına haccetmesi için vekil tayin etmek isteyen kimsenin, kendisinden istenilen şeyi en mükemmel şekilde eda etmesi için, bilgi ve güvenilirlik yönünden en fazîletli bulduğu kişiyi tercih etmesi gerekir.

Soruyu soranın, annesi adına haccetmesi için vekâlet verdiğini ve daha sonra vekâlet verdiği kişinin aynı konuda başkalarından da vekâlet aldığını işittiğini söylediği bu kimseye bakmalıdır.Belki bu adam başkalarından aldığı bu vekâletleri yerine getirmesi için başka isanlar görevlendirmiş olabilir ve kendisi verdiği vekâlet görevini o yerine getirecek olabilir.Fakat bir kimsenin böyle bir şey yapması câiz olur mu? Yani bir kimsenin hac veya umre konusunda birden fazla kişiden vekâlet alması sonra bu görevi doğrudan kendisi yapmayıp başkalarını görevlendirmesi câiz midir?

Cevap olarak biz deriz ki:

Bu câiz ve helâl değildir. Bu davranış, başkasının malını haksız yere yemektir. Bu konuyu ticaret haline getiren pek çok kimsenin çok sayıda hac veya umreyi kendileri yapmak üzere vekâlet aldıklarını, fakat daha az bir ücretle bu iş için başka şahısları görevlendirdiklerini görürsünüz. Onlar bu yolla haksız kazanç elde etmektedirler ve kendilerine hac veya umre görevlerini veren kimselerin râzı olmadıkları kimselere vekâlet verebilmektedirler. Bir kimsenin, müslüman kardeşleri ve kendisi hakkında Allah Teâlâ’dan korkması gerekir. Çünkü bu yolla elde ettiği kazanç haksız kazançtır. Çünkü kardeşleri tarafından hac veya umreyi edâ etmesi için kendisine güvenilen bir kimsenin bu işle başkalarını görevlendirmesi câiz değildir.Çünkü kendisine hac ve umre vekâletlerini veren kimseler belki bu başka kimselere râzı olmayabilirler.

& & & & & &

Bilimsel kategoriler: