Borçlu olan kimsenin haccetmesinin hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Borçlu olan kimsenin haccetmesi gerekir mi?"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

 Borçlu olan kimsenin haccetmesinin hükmü

﴿ حكم الحج لمن عليه دين ﴾

] Türkçe – Turkish – تركي [

Muhammed b. Salih el-Useymîn

Terceme : Muhammed Şahin

Tetkik : Ali Rıza Şahin

2010 - 1431

﴿ حكم الحج لمن عليه دين ﴾

« باللغة التركية »

محمد بن صالح العثيمين

ترجمة: محمد مسلم شاهين

مراجعة: علي رضا شاهين

2010 - 1431

Soru:

Borçlu olan kimsenin haccetmesi gerekir mi?

Cevap:

Elindeki mal varlığını kapsayacak miktarda borcu olan kimseye hac farz değildir. Çünkü Allah Teâlâ haccı sadece gücü yetenlere farz kılmış ve şöyle buyurmuştur:

ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﮊ [ سورة آل عمران من الآية: 97 ]

"Yoluna gücü yetenlerin Beytullah'ı haccetmeleri, Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır. Kim de (haccın farz oluşunu) inkâr ederse, bilsin ki Allah, âlemlerden (onun haccından ve diğer amelinden) müstağnîdir."[1]

Elindeki malını kapsayacak kadar borçlu olan kimse haccetmeye gücü yetmiş olmaz. Buna göre bu kimse önce borcunu ödemeli, sonra imkân bulursa haccetmelidir.

Fakat borcu elindeki maldan az olur da borcunu ödedikten sonra elinde kalan malı hacca gitmeye yeterli ise, bu takdirde önce borcunu öder, sonra farz olsun, nâfile olsun hacceder. Fakat farz haccı hemen edâ etmeye çalışması gerekir. Farz olmayan haccı dilerse yapar, dilerse yapmaz. Yapmadığı takdirde günahkâr olmaz.

& & & & & &

[1] Âl-i İmrân Sûresi: 97

Bilimsel kategoriler: