Borçlu olan kimsenin haccetmesinin hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Borçlu olan kimsenin haccetmesi gerekir mi?"

Görüşün Bizim İçin Önemli