Müslümanlara yer açmak ve onlara rahatlık vermek için nâfile haccı terk etmenin hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir:" İnsan nefsi, hacca özlem duyar. Fakat bazı insanlardan sözler işitmekteyiz. Bu sözler doğru mudur? Yoksa yanlış mıdır?
Diyorlar ki: Hac farizasını yerine getiren kimse, başkasının da hac yapmasına imkân versin. Ama biz, Allah Teâlâ’nın, sâlih ameli arttırmayı bize emrettiğini biliyoruz. Bu söz doğru mudur? Çünkü insan, hacca gitmekle bu ülkeye dışarıdan gelenlere olsun veya kendisiyle birlikte gelenlere olsun, büyük bir topluluğa fayda verebilmektedir. Bu konuda ne dersiniz? "

Görüşün Bizim İçin Önemli