Başkasının adına haccetmek için alınan maldan arta kalanın hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir:"Bir insan, başkası adına ücretle haccettiği zaman elinde bu ücretten bir miktar artarsa bu kalan parayı alabilir mi?"

Bilimsel kategoriler:

Görüşün Bizim İçin Önemli