Başkasının adına haccetmek için alınan maldan arta kalanın hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir:"Bir insan, başkası adına ücretle haccettiği zaman elinde bu ücretten bir miktar artarsa bu kalan parayı alabilir mi?"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Başkasının adına haccetmek için alınan maldan arta kalanın hükmü

  ﴿ حكم ما بقي من المال الذي أخذه ليحج به عن غيره ﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2010 - 1431

  ﴿ حكم ما بقي من المال الذي أخذه ليحج به عن غيره ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2010 - 1431

  Soru:

  Bir insan, başkası adına ücretle haccettiği zaman elinde bu ücretten bir miktar artarsa bu kalan parayı alabilir mi?

  Cevap:

  Bir kimse, başkası adına haccetmek için para alır da hac harcamalarını yaptıktan sonra bu paradan bir kısmı artarsa, artan kısmı parayı kendisine verene iâde etmesi gerekmez. Ancak bu parayı kendisine veren kimse:

  "Al bununla haccet" demeyip de "Bundan alacağın parayla haccet" derse, bu takdirde hac harcamalarından bir şey artarsa onu sahibine iâde etmesi gerekir. Paranın sahibi dilerse bunu almaktan vazgeçer, dilerse alır. "Al bununla haccet" der de sonra o paradan bir miktar kalırsa, hiçbir şeyi iâde etmesi gerekmez.

  Ancak para verdiği adamın, hac ile ilgili meseleleri bilmemesi ve haccın çok masrafa mal olacağını zannetmesi halinde onun dikkatsiz ve bilgisizce davranışlarını da hesaba katarak ona göre -fazla para- vermiş olabilir. O zaman parayı alan kişinin sonunda ona bir açıklama yapması ve “şu şu paraları harcayarak haccettim, sen bana hak ettiğimden fazla para vermişsin" demesi gerekir.

  O zaman -parayı veren kişi- kendisine izin verir de müsamaha gösterirse, bunda bir sakınca yoktur.

  & & & & & &

  Bilimsel kategoriler: