Hac ve umrenin kabul olunduğunun alâmetleri

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Hac ve umrelerinin kabul olunduğuna dâir,hac ve umreyi edâ edenlerin üzerlerinde görülmesi mümkün olan alâmetler var mıdır?".

Görüşün Bizim İçin Önemli