Hac ve umrenin kabul olunduğunun alâmetleri

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Hac ve umrelerinin kabul olunduğuna dâir,hac ve umreyi edâ edenlerin üzerlerinde görülmesi mümkün olan alâmetler var mıdır?".

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Hac ve umrenin kabul olunduğunun alâmetleri

  ﴿ علامات قبول الحج والعمرة ﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2010 - 1431

  ﴿ علامات قبول الحج والعمرة ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2010 - 1431

  Soru:

  Hac ve umrelerinin kabul olunduğuna dâir, hac ve umreyi edâ edenlerin üzerlerinde görülmesi mümkün olan alâmetler var mıdır?

  Cevap:

  Allah Teâlâ'nın amellerini kabul ettiği hacı, oruçlu, sadaka veren ve namaz kılan bazı kimselerin üzerinde birtakım alâmetler olabilir. Bu alâmetler şunlardır:

  - Gönlün rahatlaması.

  - Kalbin sevinç ve huzurla dolması.

  - Yüzün nurlanıp aydınlanması.

  Zirâ Allah Teâlâ için yapılan ibâdetlerin, sahibinin bedeninde, hatta dış görünüşünde, hem de içinde ortaya çıkan birtakım alâmetleri vardır.

  Seleften bazı kimseler şöyle demişlerdir:

  "Güzel bir davranışın kabul olunmasının alâmetlerinden birisi de; insanın o güzel davranıştan sonra başka güzel bir davranışı yapmaya muvaffak olmasıdır.Zirâ Allah Teâlâ'nın, bu güzel bir davranıştan sonra başka güzel bir davranışta bulunmaya onu muvaffak kılması, o kimsenin amelini kabul ettiğine, bu amelinden hoşnut olduğuna ve ona başka bir salih ameli lutfettiğine delâlet eder."[1]

  & & & & & &

  [1] Muhammed b. Salih el-Useymîn; "Hacı ve Umrecinin Düştüğü Hatalar Rehberi"; s: 115.

  Bilimsel kategoriler: