Haccın vakitleri (ayları)

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir:" Hac ayları ne zamandır?".

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Haccın vakitleri (ayları)

  ﴿ مواقيت الحج الزمانية ﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2010 - 1431

  ﴿ مواقيت الحج الزمانية ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2010 - 1431

  Soru:

  Hac ayları ne zamandır?

  Cevap:

  Hac ayları, Şevvâl ayının girmesiyle başlar ve Zilhicce ayının onu ile birlikte yani Kurban bayramı günüyle veya Zilhicce ayının son günüyle birlikte sona erer. Tercih edilen görüş de budur.

  Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

  ﮋ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ...ﮊ [سورة البقرة من الآية: ١٩٧ ]

  "Haccın vakti, bilinen aylardır."[1]

  Âyette geçen "eşhur/aylar" kelimesi çoğuldur.Çoğul ile o çoğulun gerçek anlamının kast edilmiş olması esastır. Bu zamanın anlamı haccın bu üç ayın herhangi bir gününde değil de bu üç aylık zaman zarfında yapılır olması demektir. Çünkü haccın tavaf ve say bölümleri hariç belli günleri vardır. Zilhicce ayının tamamı haccın vaktidir dediğimiz zaman bir kimsenin ifada tavafı (farz tavaf) ile haccın sa'yını Zilhicce ayının son gününe kadar ertelemesi câiz olur. Bunları bir mazereti olmadıkça bu günden sonrasına ertelemesi câiz değildir.Örneğin bir kadın ifada tavafını yapmadan önce loğusa olursa ve Zilhicce ayı çıkıncaya kadar da loğusalığı devam ederse, bu takdirde ifada tavafını ertelemede mazeretli sayılır. İşte haccın zamanı (ayları) budur.

  Umreye gelince, onun belli bir zamanı yoktur. Umre senenin herhangi bir gününde yapılabilir. Fakat Ramazan'da yapılan umre, hacca bedeldir.

  Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bütün umrelerini hac aylarında yapmıştır. Hudeybiye umresi, Zilkâde ayında, Kaza umresi, Zilkâde ayında, Ci'râne umresi, Zilkade ayında ve Hac umresi de hac ile birlikte yine Zilkâde ayında olmuştur.

  Bu da gösteriyor ki, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in umre için bu ayları tercih etmesinden dolayı, hac aylarında yapılan umrenin bir ayrıcalığı ve fazîleti vardır.

  & & & & & &

  [1] Bakara Sûresi: 197

  Bilimsel kategoriler: