Üzerinde Ramazan orucundan kaza borcu bulunan kimsenin nâfile oruç tutmasının hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Abdulaziz b. Baz’ın cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Üzerinde Ramazan ayından kazaya kalan borcu bulunan kimsenin, Şevvâl ayının altı günlük orucu, Zilhicce ayının ilk on günlük orucu veya Âşûrâ orucu gibi, nâfile oruçları tutmasının hükmü nedir?"

Download
Görüşün Bizim İçin Önemli