Namaz kılmayanın orucunun hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Abdulaziz b. Baz’ın cevapladığı sorunun metni şöyledir: " Namaz kılmayan kimsenin oruç tutmasının hükmü nedir? Bu kimsenin orucu geçerli olur mu?"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Namaz kılmayanın orucunun hükmü

  ﴿ حكم صيام تارك الصلاة ﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Abdulaziz b. Abdullah b. Baz

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2010 - 1431

  ﴿ حكم صيام تارك الصلاة ﴾

  « باللغة التركية »

  عبد العزيز بن عبد الله بن باز

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2010 - 1431

  Soru:

  Namaz kılmayan kimsenin oruç tutmasının hükmü nedir?

  Bu kimsenin orucu geçerli olur mu?

  Cevap:

  Bu konuda doğru olan görüş; kasten namazı terk eden kimse kâfir olur. Bu sebeple bu kimsenin Allah Teâlâ'ya tevbe etmedikçe, ne tuttuğu orucu, ne de diğer yaptığı ibâdetleri geçerli olur.

  Çünkü Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

  ﮋ ... ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﮊ [ سورة الأنعام الآية :88 ]

  "Şayet onlar (peygamberler) Allah’a ortak koşsalardı, yapmakta oldukları amelleri elbette boşa giderdi."[1]

  Bu anlamda daha birçok âyet ve hadisler vardır. Bir grup âlim ise, farz olduğunu kabul etmekle birlikte, tembellik ve ihmâlden dolayı namazı terk edenin kâfir olmayacağı, orucunun ve kalan diğer amellerinin de boşa gitmeyeceği görüşündedirler. Fakat doğru olan, birinci görüştür.Bu konuda birçok delil gereği, namazın farz olduğunu kabul etmekle birlikte kasten terk ederse, kâfir olur.

  Bu delillerden bazıları şunlardır:

  Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

  (( بَيْنَ الرَّجُلِ وَ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلاَةِ.)) [ رواه مسلم ]

  "Kişi ile küfür ve şirk arasındaki sınır; namazın terkidir."[2]

  Başka bir hadiste şöyle buyurmuştur:

  (( اَلْعَهْدُ الَّذيِ بَيْـنَناَ وَبَيْـنَهُمُ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهاَ فَقَدْ كَفَرَ.))

  [ رواه مسلم وأحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح ]

  "Bizimle onlar (münâfıklar) arasındaki ahit, namazdır. Kim, namazı terk ederse kâfir olur."[3]

  Büyük âlim İbn-i Kayyim -Allah ona rahmet etsin- "Namazı Terk Etmenin Hükmü" adlı kitabında bu konuyu detaylı olarak açıklamıştır.

  Faydalı olan bu kitapçık okunur ve ondan istifâde edilirse, güzel olur.

  & & & & & &

  [1] En'am Sûresi: 88

  [2] Müslim, Câbir b. Abdullah'tan rivâyet etmiştir.

  [3] İmam Ahmed ve sünen sahipleri sahih bir senedle, Bureyde el-Husayb el-Eslemî'den rivâyet etmişlerdir.

  Bilimsel kategoriler: