Farz olduğunu inkar etmeksizin Ramazan orucunu tutmayanın hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Abdulaziz b. Baz’ın cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Farz olduğunu inkar etmeksizin Ramazan orucunu tutmayanın hükmü nedir? Gevşeklik gösterip bir defadan fazla oruç tutmamak, insanı İslâm’dan çıkarır mı?"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Farz olduğunu inkar etmeksizin Ramazan orucunu tutmayanın hükmü

  ﴿ حكم من أفطر في رمضان غير منكر لوجوبه ﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Abdulaziz b. Abdullah b. Baz

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2010 - 1431

  ﴿ حكم من أفطر في رمضان غير منكر لوجوبه ﴾

  « باللغة التركية »

  عبد العزيز بن عبد الله بن باز

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2010 - 1431

  Soru:

  Farz olduğunu inkar etmeksizin Ramazan orucunu tutmayanın hükmü nedir?

  Gevşeklik gösterip birden fazla oruç tutmamak, insanı İslâm'dan çıkarır mı?

  Cevap:

  Hiçbir dînî özürü olmaksızın Ramazan ayında oruç tutmayan, büyük günah işlemiş olur ve âlimlerin görüşlerinden en doğru olanına göre kâfir olmaz. Allah Teâlâ'ya tevbe etmekle birlikte tutmadığı orucunu kaza etmesi gerekir.Bu konudaki birçok delil, orucun farz olduğunu inkâr etmeyen, fakat ihmâl ve tembellikten dolayı oruç tutmayanın kâfir olmadığına delâlet etmektedir.

  Bu kimse özürsüz olarak gelecek yıl Ramazan ayına kadar orucunu kaza etmeyen kimsenin, kaza etmekle birlikte her gün için bir yoksulu doyurması gerekir.Aynı şekilde farz olduğunu inkâr etmeksizin gücü yettiği halde zekât vermeyen ve hac yapmayan da kâfir olmaz. Bu kimsenin, tevbe-i nasuh ile birlikte geciktirdiğinden dolayı geçmiş yıllarda vermediği zekâtını vermesi ve haccını yapması gerekir. Bu kimsenin farz olduğunu inkâr etmediği için kâfir olmadığına dâir dînî deliller vardır. Bunlardan birisi de, zekâtını vermeyen kimseye kıyâmet günü Arasat'taki azabı günahına keffâret olur ve ondan başka günahı da olmazsa, ona gideceği yer olan cennet, aksi takdirde gideceği yer olan cehennem gösterilir.

  & & & & & &

  Bilimsel kategoriler: