Oruçlunun, güneşin battığını veya fecrin çıkmadığını zannederek yemesi, içmesi veya eşiyle cinsel ilişkide bulunmasının hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Abdulaziz b. Baz’ın cevapladığı sorunun metni şöyledir: " Oruçlunun, güneşin battığını veya fecrin çıkmadığını (sahur vaktinin bitmediğini) zannedip yeme ve içmesinin veya eşiyle cinsel ilişkide bulunmasının hükmü nedir?"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  güneşin battığını veya fecrin çıkmadığını zannederek yiyen, içen veya eşiyle cinsel ilişkide bulunan kimsenin hükmü

  ﴿ حكم من أكل أو شرب أو جامع زوجته ظنا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر ﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Abdulaziz b. Abdullah b. Baz

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2010 - 1431

  ﴿ حكم من أكل أو شرب أو جامع زوجته ظنا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر ﴾

  « باللغة التركية »

  عبد العزيز بن عبد الله بن باز

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2010 - 1431

  Soru:

  Oruçlunun, güneşin battığını veya fecrin çıkmadığını (sahur vaktinin bitmediğini) zannedip yeme ve içmesinin veya eşiyle cinsel ilişkide bulunmasının hükmü nedir?

  Cevap:

  Âlimlerin çoğunluğunun görüşüne göre bu konuda doğru olan,o kimsenin bunu hafife almasını önlemek ve orucun ihtiyatlı olması için, bir şey yemiş veya içmişse o günü kaza etmesi, eşiyle cinsel ilişkide bulunmuşsa, zihâr keffâretini vermesi gerekir. (Yani bir köle azad etmesi, buna gücü yetmezse aralıksız olarak iki ay oruç tutması, buna da gücü yetmezse altmış fakiri doyurması gerekir.)

  Başarı Allah'tandır.

  & & & & & &

  Bilimsel kategoriler: