Kendisi daha önce haccetmiş birisinin ölmüş kimse adına haccetmesinin hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymin’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: " Kendisi daha önce haccetmiş birisinin ölmüş dedesinin adına haccetmesinin hükmü nedir?".

Görüşün Bizim İçin Önemli