Her ayın başlangıcını tesbit etmenin yolu

Tanımlama

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi’nin cevapladığı sorunun metni şöyledir: \”Her Kamerî ayın başlangıcı hangi yolla sâbit olur?\”.

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  HER AYIN BAŞLANGICINI TESBİT ETMENİN YOLU

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2011 - 1432

  ﴿ الطريقة التي يثبت بها أول كل شهر ﴾

  « باللغة التركية »

  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2011 - 1432

  Soru:

  Her Kamerî ayın başlangıcı hangi yolla sâbit olur?

  Cevap:

  Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den gelen sahih hadisler, Şaban ayının 30. gecesi güneş battıktan sonra güvenilir bir kişi hilali gördüğü zaman veya Ramazan ayının 30. gecesi güvenilir kişiler hilali gördükleri zaman bu görüşün muteber olduğuna, görüş müddeti ister 20 dakika, isterse daha az veya çok olsun güneş battıktan sonra hilalin (ufukta) kaldığı süreye itibar edilmeksizin ayın başlamasının bu görüşle bilineceğine delâlet eder. Çünkü sahih hadislerde, güneş battıktan sonra hilalin batması için belirli dakikalarla sınırlamasına delâlet edecek bir şey geçmemektedir. Nitekim Suudi Arabistan büyük âlimler kurulu, zikrettiğimiz bu görüşü uygun görmüştür.

  Başarı, Allah Teâlâ'dandır.

  Allah Teâlâ, Peygamberimiz Muhammed’e, onun âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin.[1]

  & & & & & &

  [1] İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâları; fetvâ no: 2031

  Görüşün Bizim İçin Önemli