Her ayın başlangıcını tesbit etmenin yolu

Tanımlama

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi’nin cevapladığı sorunun metni şöyledir: \”Her Kamerî ayın başlangıcı hangi yolla sâbit olur?\”.

Görüşün Bizim İçin Önemli