Hilali gören kimsenin oruç tutması gerekir

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: \”Bir kimse, hilali görmekle ayın girdiğine kesin olarak kanaat getirirse, fakat bu bilgisini şeriat mahkemesine ulaştıramazsa, oruç tutması gerekir mi?\”.

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Hilali gören kimsenin oruç tutması gerekir

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2011 - 1432

  ﴿ من رأى الهلال لزمه الصوم ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2011 - 1432

  Soru:

  Bir kimse, hilali görmekle ayın girdiğine kesin olarak kanaat getirirse, fakat bu bilgisini şeriat mahkemesine ulaştıramazsa, oruç tutması gerekir mi?

  Cevap:

  Âlimler bu konuda ihtilaf etmişlerdir. Bir kısmı oruç tutması gerekir, demişler. Bunu da şuna dayandırmışlardır: Bir hilalin hilal olması için açıkça görünmesi ve insanlar arasında görüldüğünün bilinmesi ya da insanlar arasında bilinsin veya bilinmesin, güneş battıktan sonra görülen şey hilaldir.

  Benim görüşüme göre hilalin görünmesinde veya gözetlenmesinde hiç kimsenin kendisine iştirak edemeyeceği uzak bir yerde hilali gören ve gördüğüne kesin olarak kanaat getiren kimsenin oruç tutması gerekir.

  Çünkü; "Sizden her kim hilali görürse, onda oruç tutsun."[1]

  Âyeti ve:

  "Hilali gördüğünüz zaman oruç tutunuz."

  Hadisi genellik ifâde eder.

  Fakat bu kişi bir ülkede bulunur ve şeriat mahkemesinde hilali gördüğüne dâir şâhitlik eder de şâhitliği reddedilirse, insanlara açıkça muhalefet etmemek için bu durumda gizlice oruç tutar.[2]

  & & & & & &

  [1] Bakara Sûresi: 185

  [2] Muhammed b. Salih el-Useymîn Fetvâları; (Dâvet Kitabı), c: 1, s: 149

  Bilimsel kategoriler: