Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’in Telbiyesi

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’den sahîh olarak gelen telbiyenin sözleri nelerdir? Umre ve hacda telbiye getirmek ne zaman kesilir (sona erer)?

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  PEYGAMBER -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM-'İN TELBİYESİ

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme: Muhammed Şahin

  Tetkik: Ali Rıza Şahin

  2011 - 1432

  ﴿ ما هي تلبية النبي H ؟﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2011 - 1432

  Soru:

  Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den sahîh olarak gelen telbiyenin sözleri nelerdir?

  Umre ve hacda telbiye getirmek ne zaman kesilir (sona erer)?

  Cevap:

  Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den sahîh olarak gelen telbiye sözleri şunlardır:

  (( لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ.)) [ متفق عليه ]

  "Lebbeyk Allahumme lebbeyk, lebbeyke lâ ierîke leke lebbeyk. İnnel-hamde ve'n-ni’mete leke ve'l-mulk, lâ şerîke lek."

  "Tekrar tekrar icâbet sana Allahım (buyur Allahım buyur)! Tekrar icâbet sana, tek­rar icâbet sana, senin ortağın yoktur, buyur! Hamd sanadır, nimet senindir, mülk (kâinatın mutlak egemenliği) de senin­dir.Senin ortağın yoktur."[1]

  Ahmed b. Hanbel’in rivâyetinde şu fazlalık da vardır:

  (( لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِ ))

  Hadisin isnadı hasendir.[2]

  Umrede tavafa başlandığı zaman, hacda ise bayramın birinci günü Akabe cemresine taş atmaya başlandığı zaman telbiye kesilir.

  Bunun delîli; İbn-i Abbas -Allah ondan ve babasından râzı olsun- tarafından merfu olarak rivâyet edilen şu hadistir:

  "Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-umrede Hacer-I Esved’i istilam ettiği zaman telbiyeyi keserdi."[3]

  Tirmizî bu hadisin sahih olduğunu belirtmiş, fakat râvilerin içinde bulunan Muhammed b. Abdurrahman b. Ebi Leylâ’yı pek çok hadis âlimi zayıf olarak nitelemiştir.

  İbn-i Abbas'tan -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre Üsame,Arafat’tan Müzdelife’ye kadar Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in terkisinde yer almıştı. Sonra Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Müzdelife’den Mina’ya kadar el-Fadl b. Abbas'ı da terkisine almıştı. Her ikisi de şöyle dediler: Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Akabe cemresine taş atmaya başlayıncaya kadar telbiyeyi hiç kesmedi."[4]

  Mâlik'e göre telbiye, umrede Harem’e ulaştığı zaman kesilir.

  Bir rivâyete göre umreci, Beytullah’a ulaştığı veya Beytullah'ı gördüğü zaman telbiyeyi keser.

  Lebbeyk'in anlamı: Senin emrine itaat ederim, senin çağrına icâbet ederim, demektir.

  "Lebbeyk" lafzı, müsennâ (ikil) olarak gelmiş ve çokluk anlamındadır.

  & & & & & &

  [1] Buhârî, Kitâbu’l- Hac, Telbiye babı, hadis no: 1549. Müslim, Kitâbu’l- Hac, Telbiye ve şekli babı, hadis no: 1184.

  [2] İmam Ahmed rivâyet etmiştir.

  [3] Ebû Dâvûd, Kitâbu’l-Menasik, Umreci, telbiyeyi ne zaman keser babı,hadis no: 1817. Tirmizî, Kitâbu’l-Hac, Umrede telbiyenin ne zaman kesileceği hakkında gelen babı, hadis no: 1919

  [4] Buhârî, Kitâbu’l- Hac,Hacda bineğe binme ve terkisine alma babı, hadis no: 1543.

  Bilimsel kategoriler: