Kar veya buzlanma sebebiyle iki namazı birleştirmenin hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: \” Ben, eğitim şartları sebebiyle orada yaşamak amacıyla yeni bir şehire taşındım. Bu şehirde akşam namazını kılmak için bir mescide gitmiştim. Mescidin imamı, akşam namazı ile yatsı namazını birleştirdi. Ben,iki namazın birleştirilmesinin sebeplerini bilmeme rağmen bu konuda genel bir bilgiye sahip değilim. İmama gittim ve iki namazı birleştirmesinin sebebini sordum. Bana:
- Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- yağmurlu bir zamanda iki namazı birleştirdi. Dışarıda kar olması sebebiyle iki namazı birleştirdik, dedi. Buna göre kar yağması halinde iki namazı birleştirmek (cem’ etmek) câiz midir? Namazları birleştirmenin bütün sebepleri nelerdir?\”.

Bilimsel kategoriler:

Görüşün Bizim İçin Önemli