Abdestte başın bir kısmını mesh etmek yeterli midir?

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Abdest sırasında başın ön tarafından değil de arka tarafından az bir kısmı mesh etmek mümkün müdür (yeterli midir)?".

Görüşün Bizim İçin Önemli