Ramazan gecesinde cünüplükten arınmak için yıkanmayı fecrin doğuşundan sonraya ertelemenin hükmü

Tanımlama

İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi’nin cevapladığı sorunun metni şöyledir: \”Ben, bir defa sahurdan önce ihtilam oldum. Hem yıkanma imkânım yoktu, hem de yıkanmaktan çok utanıyordum. Çünkü anne ve babam, ihtilam olduğumu bileceklerdi.Bunun için boy abdesti almadan sahurumu yedim. Malesef o gün sabah namazını da kılamadım. Fakat daha sonra yıkanıp sabah namazını kıldım. Şimdi orucumun kabul olup-olmadığını öğrenmek istiyorum.Zirâ ben, cünüp olduğum halde sahur yemeğini yediğimden dolayı hatalı olduğumu zannediyorum. Bundan dolayı orucum kabul olur mu?\”.

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Ramazan gecesinde cünüplükten arınmak için yıkanmayı fecrin doğuşundan sonraya ertelemenin hükmü

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2012 - 1433

  ﴿ حكم تأخير غسل الجنابة إلى بعد طلوع الفجر في رمضان ﴾

  « باللغة التركية »

  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2012 - 1433

  Soru:

  Ben, bir defa sahurdan önce ihtilam oldum. Hem yıkanma imkânım yoktu, hem de yıkanmaktan çok utanıyordum. Çünkü anne ve babam, ihtilam olduğumu bileceklerdi.Bunun için boy abdesti almadan sahurumu yedim. Malesef o gün sabah namazını da kılamadım. Fakat daha sonra yıkanıp sabah namazını kıldım.Şimdi orucumun kabul olup-olmadığını öğrenmek istiyorum.Zirâ ben, cünüp olduğum halde sahur yemeğini yediğimden dolayı hatalı olduğumu zannediyorum. Bundan dolayı orucum kabul olur mu?

  Cevap:

  Hamd, yalnızca Allah'adır.

  Ramazan gecesinde eşiyle cinsel ilişkiye giren ve o halde sabahlayan kimsenin orucu sahihtir/ geçerlidir.Aynı şekilde ister gece olsun,isterse gündüz olsun, uykusunda cünüp (ihtilam) olan kimsenin orucu da sahihtir ve bu kimsenin, fecrin doğuşuna kadar yıkanmayı ertelemesinde kendisine bir günah yoktur. Oruç, ancak Ramazan'ın gündüzünde fecrin doğuşun-dan güneşin batışına kadar olan süre içerisinde cinsel ilişkiye girmekle bozulur.[1]

  Güneş doğuncaya kadar namazınızı ertelemenize gelince,bunu yapmanız haramdır.Namazı vaktinde edâ etmeniz gerekirdi.Yıkanmaktan dolayı çok utanma-nız; namazı vaktinden sonraya ertelemenizi mübah kılan bir özür sayılamaz.

  Bu yaptığınızdan dolayı Allah Teâlâ'ya tevbe etmeniz ve istiğfarda bulunmanız gerekir.

  Allah Teâlâ, bizi ve sizi hayırlı amellerde muvaffak kılsın.

  & & & & & &

  [1] İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâmî Komitesi Fetvâları; c: 10, s: 327

  Bilimsel kategoriler: