6 günlük Şevval orucunu Zilkâde ayında kaza etmenin hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Abdurrahman b. Nasır es-Sa’dî’nin cevapladığı sorunun metni şöyledir: Bir kimse, 6 günlük Şevval orucunu Zilkâde ayında tutarsa, bu 6 günlük oruca has olan sevabı elde edebilir mi?

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  6 günlük Şevval orucunu Zilkâde ayında kaza etmenin hükmü

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Abdurrahman b. Nasır es-Sa'dî

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2012 - 1433

  حكم قضاء ستة شوال في شهر ذي القعدة

  « باللغة التركية »

  عبد الرحمن بن ناصر السعدي

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2012 - 1433

  Soru:

  Bir kimse, 6 günlük Şevval orucunu Zilkâde ayında tutarsa, bu 6 günlük oruca has olan sevabı elde edebilir mi?

  Cevap:

  Hamd, yalnızca Allah'adır.

  Bir kimse, hastalık, âdet kanının gelmesi veya loğusa olması gibi bir özür sebebiyle orucunun kazasını veya 6 günlük Şevval orucunu tutamayıp ertelemişse, bu oruca has olan sevabı elde etmesinde şüphe yoktur. Nitekim İslâm âlimleri böyle demişlerdir.Fakat bir kimse,hiçbir özürü olmadan orucunu tutmayıp Zilkâde veya başka bir aya ertelemişse, hadisin zâhiri, bu kimsenin 6 günlük oruca has olan sevabı elde edemeyeceğine delâlet eder ve mutlak oruç olarak kalır (herhangi bir nâfile oruç hükmünde olur)."[1]

  & & & & & &

  [1] Abdurrahman b. Nasır es-Sa'dî; "el-Fetâvâ's-Sa'diyye"; s: 230

  Kaynaklar:

  www.islamqa.info web sitesi

  Bilimsel kategoriler: