Umre yapan için Vedâ tavafının hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: \” Umre yapan için veda tavafının hükmü nedir?\”

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Umre yapan için Vedâ tavafının hükmü

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2012 - 1433

  حكم طواف الوداع للمعتمر

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2012 - 1433

  Soru:

  Umre yapan için veda tavafının hükmü nedir?

  Cevap:

  Mekke’ye geldiği zaman tavaf, sa’y ve saçlarını kazıtmak veya kısaltmak sûretiyle tıraş ettikten sonra hemen dönmeye niyet eden bir kimsenin umre için Vedâ tavafı yapmasına gerek yoktur. Çünkü Kudüm tavafı onun için Vedâ tavafı yerine de geçer. Ancak Mekke’de kalırsa,tercih edilen görüşe göre aşağıdaki delîller gereği Vedâ tavafı yapması gerekir:

  Birincisi: Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’in:

  (( لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ.)) [ رواه مسلم ]

  "Hiç kimse, son işi Kâbe ile olmadıkça (Kâbe'yi tavaf etmedikçe, Mekke'den) çıkmasın (ayrılmasın)."[1]

  Hadisi, genel hüküm ifâde eder.Hadiste geçen yasak/nehiy bağlamındaki “ehad/hiç kimse” lafzı, nekire/belirsiz gelmiştir.Dolayısıyla bu lafız, Mekke'den çıkan herkesi kapsar.

  İkincisi: Umre, hac gibidir. Hatta Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-, Amr b. Hazm'ın -Allah ondan râzı olsın- rivâyet ettiği meşhur hadiste umreyi hac olarak adlandırmıştır.Ümmetin kabul ile karşıladığı bu hadiste Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

  (( ... وَالْعُمْرَةُ هِيَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ.))

  [ أخرجه الدار قطني في سننه ]

  "Umre, küçük hactır."[2]

  Üçüncüsü: Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

  ((دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فيِ الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.))

  [ رواه مسلم ]

  "Umre, kıyamete kadar hac aylarına dâhil olmuştur."[3]

  Dördüncüsü: Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Ya’la b. Ümeyye’ye şöyle buyurmuştur:

  ((... وَاصْنَعْ فيِ عُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ فيِ حَجِّكَ.)) [ رواه مسلم ]

  "Haccında yaptığın şeyleri, umrende de yap." [4]

  O halde haccında Vedâ tavafı yapıyorsan, umrende de Vedâ tavafı yapmalısın.Arafat’ta vakfeye durmak,Müzdelife’de gecelemek,Mina’da gecelemek ve cemreleri taşlamak gibi, âlimlerin umreden çıkarılmasında icma ettikleri şeylerden başka hiçbir şey umreden çıkarılmaz. Çünkü bu ameller, icmâ ile umrede meşru değildir.

  Ayrıca insan tavaf ettiği zaman gönlünü ferahlatarak sorumluluktan kurtarmış olur. Yine böyle yapmak, daha ihtiyatlı bir davranıştır.

  Başarı, Allah Teâlâ'dandır.

  & & & & & &

  [1] Müslim; hadis no: 1327

  [2] Dârekutnî, Sünen (c: 2; s: 285) hadis no: 122

  [3] Müslim, Kitâbu’l-Hac, "Hac aylarında umrenin câiz oluşu bâbı", hadis no: 1241

  Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-, hac aylarında umre yapmanın câiz olduğunu açıklamak ve câhiliye halkının üzerinde bulunduğu inancı silip yok etmek için böyle buyurmuştur. Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sadece Zilkâde ayında bu umreleri yapmış olması, bu ayın fazîletinden ve bu konuda câhiliye halkına aykırı hareket etmek istemesinden dolayıdır. Çünkü câhiliye halkı, Zilkâde ayında umre yapmayı, günahların en büyüğü olarak görüyorlardı. (M. Şahin)

  [4] Müslim; hadis no: 1180

  Bilimsel kategoriler: