Mina’da yer bulamayıp geceleyin Mina’ya gelen ve gece yarısı sonuna kadar orada kalan, sonra da Mescid-i Haram giden kimsenin hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: Mina’da yer bulamayıp geceleyin Mina’ya gelen ve gece yarısı sonuna kadar orada kaldıktan sonra Mescid-i Haram’a gidip gününün kalanını orada geçiren kimsenin hükmü nedir?

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Mina’da yer bulamayıp geceleyin Mina’ya gelen ve gece yarısı sonuna kadar orada kalan, sonra da Mescid-i Haram giden kimsenin hükmü

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2012 - 1433

  حكم من لم يجد مكان في منى فيأتي من الليل إلى منتصفه ثم يذهب إلى الحرم

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2012 - 1433

  Soru:

  Mina’da yer bulamayıp geceleyin Mina’ya gelen ve gece yarısı sonuna kadar orada kaldıktan sonra Mescid-i Haram'a gidip gününün kalanını orada geçiren kimsenin hükmü nedir?

  Cevap:

  Bu konudaki hüküm; bu amelin yeterli oluşudur. Fakat bunun aksini yapmak gerekir. Çünkü hacının teşrik günlerinde gece ve gündüz Mina’da kalması gerekir. Tam olarak araştırdıktan sonra Mina’da yer bulamazsa, Mina dışında da olsa insanların son bulundukları yerde, yani çadırların sonunda konaklar. Zamanımızda bazı âlimler, bir insan Mina’da yer bulamadığı takdirde orada gecelemesinin vâcip oluşu ondan düşeceği ve Mekke’de veya başka bir yerde gecelemesinin câiz olacağı görüşüne varmışlar ve bunu, abdest azalarından birini kaybeden kimseden o azayı yıkama yükümlülüğünün ondan düşeceğine kıyaslamışlardır. Fakat bu kıyas tartışma götürür. Çünkü tahâret hükmü aza ile ilgilidir ve o aza da yoktur. Mina’da gecelemekten maksat ise, insanların toplu olarak tek bir ümmet olmalarıdır. O halde insanın hacılarla bir arada bulunmak için en son çadırın yanında olması gerekir. Bunun benzeri, mescit dolduğu ve insanlar mescidin etrafında namaz kıldıkları zaman tek bir cemaat olmak için safların birbirine bitişik olması gerekir. Mina’da gecelemek de bunun benzeridir, kesik uzvun benzeri değildir.

  & & & & & &

  Görüşün Bizim İçin Önemli